POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi

Vlasnik autorskih prava i web stranice komteldoo.com je preduzeće Komtel d.o.o, Stevana Sinđelića bb, 74270 Teslić, JIB: 4401282040009 (u daljem tekstu: KOMTEL d.o.o).

KOMTEL d.o.o obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Mario Pajunović

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

KOMTEL d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 1. Email adresa
 2. Ime i prezime
 3. Broj telefona
 4. IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

KOMTEL d.o.o koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 1. Pružanje osnovnih usluga
 2. Korisnička podrška
 3. Komunikacija sa korisnicima
 4. Ponude novih proizvoda i usluga

KOMTEL d.o.o podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 1. Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju

 1. IT podrška
 2. Prodaja

Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su Mario Pajunović

Zaštita podataka

KOMTEL d.o.o štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 1. Enkriptovanje podataka
 2. Antivirus zaštita
 3. Sistem privilegija i rola

KOMTEL d.o.o  čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 6 mjeseci.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

KOMTEL d.o.o ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

KOMTEL d.o.o ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Bosne i Hercegovine

KOMTEL d.o.o vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Bosne i Hercegovine u sledeće države: Njemačka

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 1. Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 2. Pristup vašim podacima o ličnosti;
 3. Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 4. Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 5. Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 6. Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 7. Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem KOMTEL d.o.o na sledeće načine:

Stevana Sinđelića bb, 74270, Teslić Bosna i Hercegovina , prodaja@komteldoo.com , 053 / 411 – 002

Za rešavanje eventualnih konflikata, koji bi nastali u vezi s korišćenjem web sajta ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je Osnovni Sud u Tesliću.